Privacyverklaring

Datum: 22-01-2019

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

 

Family Organizer is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:


Post-/Vestigingsadres                         Hofbeeklaan 19

Postcode                                              6715 EA

Plaats                                                     Ede

KvK nr.                                                  73442275
BTW nr.                                                 NL193063578B01
E-mailadres                                          info@familyorganizer.nl

 


 

In deze privacyverklaring informeer wij je hoe Family Organizer persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

 

Family Organizer respecteert de privacy van alle klanten [en gebruikers van de website]. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Family Organizer. Wees je er dus van bewust dat Family Organizer niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Family Organizer.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE FAMILY ORGANIZER VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Family Organizer verwerkt:

-          Jouw voor- en achternaam;

-          Jouw adresgegevens;

-          Jouw telefoonnummer;

-          Jouw e-mailadres;

-          Jouw IP-adres;

-          Jouw geboortedatum en geboorteplaats;

-          Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

-          Gegevens over jouw activiteiten op de website;

o    Klantnummer;

o    Bestelnummer;

o    Bestelgegevens;

o    Plaatsnaam;

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE FAMILY ORGANIZER VERWERKT

Family Organizer verwerkt [geen] bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

 

Family Organizer heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@familyorganizer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG FAMILY ORGANIZER PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Wij kunnen persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Family Organizer en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Family Organizer verstrekt.

 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

 

Doel

Grondslag

1. Voor het afhandelen van jouw betaling;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang

5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

7. Family Organizer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die wij nodig heb voor de belastingaangifte

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving

Op basis van een wettelijke plicht  

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wij nemen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Family Organizer) tussen zit.

Family Organizer gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

-          Huddle: online omgeving waar sommige klanten toegang toe krijgen na het afsluiten van een overeenkomst met Family Organizer

-          Mailchimp: voor het bewaren van e-mailadressen en automatisch versturen van mailings.

 

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Family Organizer bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

-          Gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;

-          In elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.

-          Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

 

Persoonsgegevens

Termijn

Reden

Family Organizer

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw KvK-nummer

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw voor- en achternaam

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden

Jouw adresgegevens

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden

Jouw telefoonnummer

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw e-mailadres

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Zodat wij jou kunnen informeren of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw IP-adres

30 dagen na websitebezoek

Family Organizer analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

1 jaar na afronding van de overeenkomst 

Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden

Gegevens over jouw activiteiten op de website

30 dagen na websitebezoek

Family Organizer analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Family Organizer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Family Organizer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met de volgende derden deelt Family Organizer gegevens:

 

Derde

Categorie

Doel delen

Welke gegevens

Administratie-kantoor

Verwerker

Om de BTW-aangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen

Facturatie-systeem

Verwerker

Om facturen en offertes te kunnen opmaken

Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen

Email- en websiteprovider

Family Organizer · info@familyorganizer.nl · Family Organizer · Hofbeeklaan 17 · Ede ·